Instituto de Ciência e Tecnologia de Polímeros, ICTPOL (Polymeerisen tieteen ja teknologian instituutti), perustettiin vuonna 1990 kannustamaan yhteistyötä Portugalin merkittävimpien alan ryhmien kesken, jotka toimivat polymeeristen materiaalien tutkimuksen ja kehittämisen alalla. ICTPOL instituutti pyrkii kehittämään alaa ja tukee  tässä tarkoituksessa teknologisen infrasturktuurinsa avulla alan yrityksiä.
ICTPOL on yksityinen, voittoatavoittelematon yhteisö. ICTPOL instutuutin toimintayksiköt ja laboratoriot toimivat kaikken moderneimman tietotekniikan perustalla ja niiden toimintaa johtavat yliopistojen dosentit ja tutkijat sekä alaan erikoistuneet teknikot. Yksiköt toimivat yhteistyössä erilaisten kansallisten tiede- ja teknologiaorganisaatioiden kanssa, joista mainittakoon: Instituto Nacional de Investigação e Tecnologia Industrial (INETI) [Teollisen teknologian ja -tutkimuksen kansallinen instituutti], Instituto Superior Técnico (IST) [Teknillinen korkeakoulu],  Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) [Kansallinen rakennusteknologian laboratorio] ja Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho (DEP/UM) [Minhon yliopiston polymeerisen teknologian  laitos]. ICTPOLin jäseninä ja sen kanssa yhteistyössä toimii  myös teollisuusliittoja, tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen instituuteja sekä polymeerejä tuottavattavia, prosessoivia ja suunnittelevia yrityksiä. Täten ICTPOL tarjoaa toimintakentän, jossa eri instituutioiden tutkimuspotentiaali ja kansallisen polymeerisektorin tuotantoverkosto voivat toimia jatkuvassa yhteistyössä vastaten sen kehitys- ja laajenemistarpeiden ajankohtaisiin haasteisiin.
Seuratessaan niin kansallista kuin kansainvälistäkin kehitystä materiaalien, teknologian ja niiden soveltamisen alalla, ICTPOL  tarjoaa palvelujaan teollisuudelle ja toimii näin aktiivisesti modernisaation ja innovaatioiden välineenä. Modernisointi ja innovatiivio ovat korvaamattomia kehitystekijöitä, joilla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä ja  varmistaa niiden menestys kansainvälisessä tuotantoyhteisössä.