TOIMINNOT JA PALVELUT 
ICTPOL tarjoaa Portugalin ja Euroopan polymeeriteollisuuden käyttöön joukon uusimmilla alan laitteistoilla ja laboratorioteknologialla varustettuja toimintayksikköjä, ja antaa niiden avulla tieteellis-teknistä tukea teollisuudelle seuraavilla toiminta-alueilla:

MATERIAALIT
 
 1. Uusien materiaalien tutkimus ja kehittely

 2. Polymeerien identifikaatio ja makromolekyylien karakterisointi 

 3. Polymeerien modifiointi ja synteesi

 4. Polymeerien rakenne ja formulointi

 

 

 TEOLLINEN TUOTANTO  
 
 1. Tuotteiden ja sovellutusten kehittely

 • Muovit (lämpömuovautuvat ja kuumuutta kestävät muovit), kumit ja yhdisteet

 • Polymeerien valinta

 • Mekaanisen käyttäytymisen simulointi

 • Välineprojektit

 1. Polymeerien prosessointi

 • Simulaatio ja prosessien numeerinen optimointi

 • Integroitujen prosessien kehittäminen

 

 

INFORMAATIO JA KONSULTAATIO
 
 • Dokumentointi ja datapohjat

 • Auditointi ja tekninen konsultointi

 • Teknologian siirto

 • Innovaation tukipalvelut

 Tukipalvelut käsittävät:

 • Palveluja sellaisilla teknisen erikoisosaamisen alueilla kuten: testit, tekninen asiantuntemus häiriötapauksissa, tekniset diagnoosit, jne. 

 • Yritysten tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut vaihto-ohjelmat sekä  tutkimus- ja kehitysprojektien suunnittelu, hallinnointi ja toteutus.
 

 

YMPÄRISTÖ
 
 • Polymeerien kierrätys ja hajoaminen

 • Polymeerit ja ympäristö

 • Jätteiden käsittely