TEKNOLOGIA JA POLYMEERIEN PROSESSOINTI
 

ICTPOLilla on käytettävissään erittäin laaja ja monipuolinen termoplastisten ja elastomeeristen materiaalien prosessoinnin pilottitutkimuslaitteisto, joka mahdollistaa jalostusteknologian alalla tehtävän tutkimus- ja kehitystyön, tuotantoa edeltävien tutkimusten toteutuksen pilottijärjestelmissä,  prosessien optimoinnnin, sekoitusteknologioiden kehittämisen ja jätteiden kierrätysprosessien tutkimuksen ja käytäntöön soveltamisen.

 

 

Laitteistoomme kuuluu mm.:

  • Modulaarinen  ja välineistetty puhallusmuovauskone

  • Ruiskupuristin lisälaitteineen

  • Kaksiruuviekstruudereita (vuorottelevia) ja yksiruuviekstruudereita, modulaarisia  (erilaisin geometrioin) ja välineistettyjä ekstruudereita.

  • Ekstruusiolinja profiileille, putkille ja granulaateille.

  • Letkukalvolinja

  • Kuumalevypuristin lisälaitteineen.