TUTKIMUS JA KEHITYS

 

ICTPOLin monipuolinen rakenne tarjoaa polymeeristen materiaalien tutkimus- ja kehitysverkoston joka toimii yhteistyössä lukuisten aktiivisten tutkimuskeskusten, yliopistojen,  laboratorioiden ja laitosten kanssa. Sen lisäksi, että ICTPOL on suuntautunut avustamaan ensisijaisesti Portugalin kansallista teollisuutta, se koordinoi kehitysprojekteja, jotka ovat usein luonteeltaan luottamuksellisia. ICTPOL edistää myös tukimusprojektien toteutusta oman tieteellisen strategiansa mukaisesti ja osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin laajan kansainvälisen yhteistyöverkostonsa kautta.