Instituto de Ciência e Tecnologia de Polímeros, ICTPOL (Teknisk og vitenskapelig institutt for polymerer) ble grunnet i 1990 for å sammenknytte hovedgruppene som var engasjert i forskning og utvikling av polymerske materialer i Portugal, med den målsetningen å fremme denne aktiviteten og å skape teknologiske infrastrukturer til støtte for de foretakene som arbeider med polymerer i Portugal. 

ICTPOL er en privat forening med allmennyttig formål, som i hovedsaken er sammensatt av operative enheter som behandler siste generasjon av laboratorie- og datastyrt utstyr, og hvis medarbeidere er universitetslektorer, forskere og teknikere med tilsvarende kvalifikasjoner på dette området. Disse enhetene står i samarbeid med nasjonale organisasjoner innen forskning og teknologi, som f.eks. Instituto Nacional de Investigação e Tecnologia Industrial (INETI) [Nasjonalt industrielt teknologi- og forskningsinstitutt], Instituto Superior Técnico (IST) [Høyere teknisk institutt], Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) [Nasjonalt laboratorium for byggeteknikk] og Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho (DEP/UM) [Universitetet i Minho – avdeling polymerteknikk]. Industrielle foreninger. R&D institutter og selskaper innen polymerproduksjon, -behandling og -prosjektering er også tilknyttet ICTPOL.  Slik gir ICTPOL rom for kontinuerlig interaksjon mellom de forskjellige organisasjonenes forskningspotensial og det produktive nettverkets behov for utvikling og ekspansjon innen den nasjonale polymersektoren.

I forsøket på å holde tritt med det nasjonale og internasjonale fremskrittet innen industrien når det gjelder materialer, teknologi og anvendelser, tilbyr ICTPOL sine tjenester til industrien som et instrument til aktiv understøttelse av modernisering og innovasjon, to faktorer når det gjelder fremskritt som er uunnværlige for å kunne garantere produsentenes konkurransedyktighet og å sikre deres suksess med produksjon på internasjonalt nivå.