AKTIIVITETER OG TJENESTER 

ICTPOL tilbyr den portugisiske polymerindustrien anlegg som er utstyrt med siste nytt innen laboratorieutstyr og teknikker og som gjør det mulig å sette til verks et enormt vitenskapelig og teknisk støtteprogram for aktiviteter innen denne industrien og som omfatter de følgende aksjonsfeltene:  

MATERIALER
 
 • Forskning og utvikling av nye materialer

 • Identifisering av polymerer og makromolekylær klassifisering

 • Syntese og modifisering av polymerer

 • Utforming og sammensetning av polymerer

 

 

 INDUSTRIELL PRODUKSJON 
 
 1. Produktutvikling og anvendelser

 • Plast (termoplast og varmebestandig plast), gummi og blandinger

 • Valg av polymer

 • Simulasjon av mekanisk atferd

 • Prosjekter som behandler utstyr

 1. Polymerbehandling

  • Simulasjon og numeriske optimeringsprosesser

  • Utvikling av integrerte behandlingssystemer

 

 

INFORMASJON OG RÅDGIVNING
 
 1. Dokumentasjon og databaser

 2. Revisjon og teknisk rådgivning

 3. Teknologioverføring

 4. Støtte til innovasjon

 Støttetjenestene omfatter:

 •  Tilbud av spesialiserte tekniske tjenester, som f.eks. tests, ekspertise for tilfeller av driftssvikt, tekniske diagnoser etc.

 •  Forberedelse, administrasjon og fullføring av utvekslings- og R&D-aksjoner som er utarbeidet for å støtte firmaene i deres bestrebelser på å oppnå sine bedriftsmessige målsetninger.

 

 

MILJØ
 
 1. Gjenvinning og nedbryting av polymerer

 2. Polymerer og miljøet

 3. Avfallsbehandling