FORSKNING OG UTVIKLING

 

ICTPOL  flerpols struktur sikrer et R&D nettverk på de polymeriske materialers område, med aktive sentra ved forskjellige universiteter, laboratorier og institutter.  Ved siden av å gi direkte støtte til nasjonal industri og å koordinere utviklingsprosjekter som ofte er av konfidensiell natur, arbeider ICTPOL også for utførelsen av interne forskningsprosjekter, idet det gås frem etter strategiske, vitenskapelige retningslinjer, organisasjonen deltar i nasjonale og internasjonale R&D-prosjekter og underholder slik et enormt nettverk av utenlandsk samarbeid.